Skötselkrav – är det bäst att ställa dem i tillståndet eller i ett föreläggande?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Hej Bengt! I väntan på att vi lokaliserar lagrummet eller rättspraxisen. Så här skriver HaV, Frågor och svar
    Fråga: Vad händer med tillståndet till en avloppsanläggning vid försäljning av fastigheten?

    Svar: När det gäller tillstånd så är detta knutet till fastigheten och anläggningen vilket innebär att det tas över av den nya fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren.

    Vänliga hälsningar
    Björn