Skötselkrav – är det bäst att ställa dem i tillståndet eller i ett föreläggande?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

4 kommentarer

 1. Var finns kopplingen att tillstånd följer fastigheten och gäller för framtida ägare? Intressant särskilt med tanke på senare tillsyn gällande villkoren för drift och skötselåtgärder.

 2. Hej Bengt! I väntan på att vi lokaliserar lagrummet eller rättspraxisen. Så här skriver HaV, Frågor och svar
  Fråga: Vad händer med tillståndet till en avloppsanläggning vid försäljning av fastigheten?

  Svar: När det gäller tillstånd så är detta knutet till fastigheten och anläggningen vilket innebär att det tas över av den nya fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren.

  Vänliga hälsningar
  Björn

 3. HaV hänvisar till 32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: ”Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning eller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.”

  Innebär denna anmälningsskyldighet att man automatiskt kommer att omfattas av tillståndet meddelat till den tidigare verksamhetsutövaren. Vad säger Jonas?