Frågor och svar om små avlopp hos SKL

Avloppsguidens användarförening stämde träff med Anna Marcusson, förbundsjurist hos SKL, för en filmad intervju. VA-guiden ger en återkoppling innan klippning och textning är färdigt.

Styrelseordförande Emma Eldevåg från Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) och styrelseledamoten Andrea Petersen från Kungsbacka tog med sig en bibba frågor och ett filmteam till SKL en fredag i november. De riktar ett stort tack till alla som bidragit med frågor!

– Vi vill skapa nytta för medlemmarna och vet att många har frågor kring juridiken och små avlopp. Genom att filma intervjun hoppas vi att alla medlemmar har möjlighet att ta del av samtalet jämfört med ett seminarium, säger Emma Eldevåg, ordförande i användarföreningen.

Nu återstår redigeringsarbete, avstämning och textning. Planen är att dela upp intervjun i flera kortare klipp.

Anna Marcusson, förbundsjurist

SKL är en medlems- och intresseorganisation för landets kommuner och regioner. Bli inte förvånad om SKL snart heter SKR med tanke på att landets landsting numera heter regioner.

Anna har arbetat vid SKL under 8 år. I sin roll som förbundsjurist besvarar hon frågor från kommuner och regioner, föreläser på utbildningar, representerar SKL i offentliga utredningar, skriver remissvar och tar fram olika underlag för till exempel taxor och tillsyn.

Under intervjun och inspelningen blev det uppenbart att Anna är mån om att kunna ge svar. Ibland blev det många omtagningar. Det är inte lätt att få till konkreta och precisa svar samt att inte sväva ut i sidospår.

Emma ställde frågorna och Andrea fann sig snabbt i rollen som såväl regissör, scripta och scenograf.

Exempel på frågor

Vi återger några av frågorna och mycket kortfattade svar. Observera att frågorna och svaren i sin helhet kommer som filmklipp. Listningen nedan bygger på VA-guidens anteckningar vid intervjun och syftar till att ge en försmak och bild av vilka ämnen som togs upp.

Ansökan beskriver en anläggning med bättre prestanda än vad som krävs

Handlägg den ansökan som kommer in.

Vem kan överklaga?

Skicka vidare till länsstyrelsen för att avgöra.

Strandskydd – utsläppspunkt inom strandskydd

Beakta strandskydd i ärendet, 7:14. Utgångspunkten är 100 m, inte 25 m som förekom i frågan. Beror på vilken del av anläggning och vilket arbete man utför. Anna uppmanar alla att läsa grundbestämmelsen noga innan en ger sig in i de särskilda skälen för strandskyddsdispens.

Fråga om tillträde

Utgångspunkten är att anmäla tillsynsbesök i förväg. Får göra oanmälda besök men bara för att kunna nå målen med tillsynen, dvs behöver göra oanmält besök.

Avfall – avstånd till väg i villkor för att kunna hämta filter

Upplys om lokala föreskrifter. Kan bli olyckligt om föreskrifterna ändras men att man då låst in sig i till exempel avstånd i villkor.

Om anläggningen hamnar på annan än angiven fastighet

Myndigheten måste utreda ärendet och bör inte lita på osäkra kartor

Kommunicering (Riskerar ett förslag till beslut att ses som ett dolt föreläggande?)

Vad är det man kommunicerar och varför. Var tydlig. Är det rapport eller beslut.

Resurseffektiv och verkningsfull tillsyn

Besöket innebar också en hel del diskussioner. I ett av svaren tog Anna upp begreppet effektiv tillsyn med hänvisning till förarbetena angående miljötillsynen. Vi diskuterade om det skulle vara med då det nog behövde förklaras närmare. Ordet effektiv betyda lite olika saker. Det kan både betyda effektiv i meningen resurseffektiv och det kan betyda verkningsfull som att åtgärden ger den effekt som avses. Det är den senare betydelsen effektiv tillsyn har i förarbetena. Att göra oanmälda besök och ta sig in på annans fastighet med motivet att det sparar tid är alltså inte i linje med den sortens effektiv. Men om tillsynen behöver göras oanmäld och eller omedelbart så att en inte hinner invänta godkännande om tillträde får myndigheten ta sig den rätten.

Kommunicering

Flera frågor handlade om kommunicering. Vem som ska kommunicera vad till vem och vad som kan hända om man missat att höra berörda grannar. Frågeställningen var inte ny för Anna och hon skickade med en fråga. Varför hör man inte berörda grannar och riskerar handläggningen?

Från vänster: Björn Eriksson (VA-guiden), Andrea Peterson (Kungsbacka), Anna Marcusson (SKL) och Emma Eldevåg (MÖS). Foto: VA-guiden.