Kan exploateringsavtal användas för att ställa krav på fördröjning av dagvatten inom fastighet?

Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik svarar på en fråga som handlar om huruvida exploateringsavtal eller anläggningslagen kan nyttjas för att ställa krav på fördröjning av dagvatten inom en fastighet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Hej!
    Jag har en fråga, jag är inte helt säker på hur jag ska tolka svaret ovan. Om kommunen har en fastighet som de säljer till en privat ägare, kan kommunen då säga ”ni kan släppa ut X l/s till det kommunala dagvattennätet”. Om fastighetsägaren släpper ut mer dagvatten så kommer således ledningsnätet att gå fullt och dagvattnet kommer rinna på marken in till intilliggande fastigheter, vilket bryter mot Jordabalken. Kan man ”indirekt” ställa krav på att fastighetsägaren ska fördröja dagvattnet på det viset?