Agnes Advokatbyrå – ny miljörättsexpert hos VA-guiden

Nu utökar vi vår expertpanel på miljörättsområdet och hälsar Agnes Larfeldt, på Agnes Advokatbyrå varmt välkommen till VA-guidens expertpanel.

Agnes Advokatbyrå kommer svara på frågor om både små avlopp, dagvatten och va-planering. Agnes är advokat med lång erfarenhet inom miljö- och vattenrättsområdet. Sedan 2013 driver hon Agnes Advokatbyrå med fem jurister, helt specialiserade inom miljörättsområdet. Byrån arbetar inom hela miljöbalkens område men har en speciell inriktning mot vattenverksamheter.

 Vilka frågor ligger dig extra varmt om hjärtat?
– Framtida utmaningarna med hantering av dagvatten på ett långsiktigt hållbart sätt och hur kommunernas skyldigheter enligt LAV förhåller sig till kraven enligt miljöbalken, bl a om miljökvalitetsnormer och bestämmelserna om vattenverksamheter.

Förutom det stora intresset för miljörätt med kopplingar till vattenfrågor har byrån även jobbat med utredningar rörande rättslig klassificering av olika typer av avfallsflöden och praktiska konsekvenser av detta  men också olika utredningar rörande gränslandet mellan PBL och miljöbalken i fråga om dagvattenhantering och de strategiska frågor som uppkommer inom dessa områden.

Vi på VA-guiden hälsar som sagt Agnes varmt välkommen till vår expertpanel och hoppas att alla ni medlemmar passar på att ställa en massa frågor till henne i expertpanelen.

Läs mer: Ställ din fråga till expertpanelen


Relaterat: