VA-podden #11 – Anna Dahlman-Petri om Sverige och 20-talets vattenutmaningar

I det elfte avsnittet av VA-guidens podcast diskuteras Sveriges vattenutmaningar  och hur våra städer, näringslivet och medborgarna kommer att påverkas framöver med Anna-Dahlman-Petri. Exempel ges på områden inom vilka offentliga och privata aktörer bör agera för att framtidsäkra vårt vatten. 

Vatten är en förutsättning för liv i Sverige och i världen. I en ny rapport vill konsultbolaget WSP bidra med ny kunskap kring vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till framtidens vattenanvändning.

Vattenfrågan ur ett medborgerligt och kommunalt perspektiv

I samband med framtagandet av rapporten genomfördes även två undersökningar, en riktat till medborgare och en till svenska kommuner där man fick svara på påståenden kring tillgången på friskt vatten nu och i framtiden, vad man tror om klimatförändringarnas inverkan på vattnet och den egna kommunens beredskap att förebygg och lösa en eventuellt bristande till på vatten.

Anna Dahlman-Petri, civilekonom och expert inom vatten- och avloppsfrågor på WSP intervjuas om rapportens slutsatser, bl a om:

  • Underskott vad gäller investeringar i svensk VA-infrustruktur
  • Varför drygt en tredjedel av alla nya VA-projekt som kommuner beslutat inte genomförs
  • Medborgarnas syn på tillgång på vatten
  • Viktiga områden inom vilka offentliga och privata aktörer bör agera för att framtidssäkra vårt vatten

Ladda ner rapporten via WSP:s hemsida.

Du hittar samtliga avsnitt av VA-podden samlade på Soundcloud.


Relaterat:

VA-podden #10 – Helén Galfi och Linnéa Lundberg om dagvattnets påverkan på Göteborgs vattendrag
VA-podden #5 Klimatanpassningsstrategen David Hirdman