Hur påverkas vardagen i VA-verksamheterna av coronavirusets spridning?

I takt med den fortsatta spridningen av covid-19 i landet har många samhällsviktiga verksamheter vidtagit åtgärder för att minska risken för stora personalbortfall. Som ett led i detta har flera VA-organisationer valt att minimera antalet externa besök på sina anläggningar. Hur fungerar en mer sluten verksamhet i praktiken, där bland annat lagstadgade tillsynsbesök ska vägas mot risken för att personal smittas?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.