Digital ”träff” i slamnätverket 4 juni

Välkommen till en digital nätverksträff i Avfall Sveriges slamnätverk den 4 juni, kl 9.00-11.30 då den fysiska träffen på Österlen är inställd. Träffen anordnas i samarbete med VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp.

Målgrupp:

Deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens nätverk för små avlopp i kretslopp och övriga tjänstemän och handläggare som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.

Programpunkter:

  • Aktuella frågor
  • Betänkandet Hållbar slamhantering – genomgång av de viktigaste förslagen och Avfall Sveriges synpunkter
  • Resultat från långliggande slamspridning i Skåne samt färska studier om antibiotikaresistens
  • Pyrolys av slam och information om Skånefrös anläggning i Hammenhög
  • Avvattning via transportabelt avvattningsverk, kan det vara en lösning?
  • Diskussion och frågestund

Till det detaljerade programmet


Datum: Torsdag 4 juni 2020, kl 9.00 – 11.30 via GoToMeeting
Anmälan: senast 29 maj, via länken: https://simplesignup.se/event/167754
Plats: Webinarium (en länk kommer att skickas ut till alla deltagare)
Pris: Kostnadsfritt
Frågor? Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se eller
Marie Strand, 018-10 57 01 marie.strand@vaguiden.se


Varmt välkomna till vårens nätverksträff!