Får fastighetsägaren leda sitt takvatten till rännstensbrunnar i allmän gata?

Är det tillåtet för den enskilda fastighetsägaren att släppa ut sitt takvatten på allmän gata för att nå VA-huvudmannens ledningsnät, trots att det medför ökat underhåll för väghållaren? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.