De får bidrag för att minska spridning av föroreningar i dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljats 2020 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till vattendrag, sjöar och hav. 

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att fördela bidrag till att åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Totalt drygt 83 miljoner ska fördelas under åren 2020-2023 till åtgärder som avser minska spridning av mikroplaster och andra dagvattenföroreningar från exempelvis industriområden, centrum- och bostadsbebyggelse och vägar.

Dagvattenreningsprojekt i Järlasjön

En av de kommuner som beviljats bidrag till dagvattenåtgärder är Nacka. Kommunen får 30 miljoner kronor av Naturvårdsverket för sina dagvattenreningsprojekt i Järlasjön. Pengarna ska användas till att bl a bygga en skärmbassäng i Kyrkviken och till aluminumfällning för att sänka fosforhalten i vattnet.

Läs mer om vattenreningsprojekten i Järlasjön på Nacka kommuns hemsida.

Kombinera farthinder med dagvattenlösning

Ett annat exempel på projekt som beviljats pengar är en ny regnbädd i Lidköping. Anläggningen som ska fungera som ett kombinerat farthinder och dagvattenlösning rena mikroplaster och andra föroreningar i dagvattnet från den trafikerade Margretelundsgatan i Lidköping. Kommunen beviljas 883 000 kronor till projektet som är ett samarbete mellan kommunens VA-avdelning och plan/ trafik-avdelning.

För den som vill veta mer om hur en regnbädd och farthinder kan kombineras finns en liknande anläggning redan anlagd i Tyresö kommun. Läs mer om den anläggningen på sidan Goda dagvattenexempel, ett projekt där bland annat VA-guiden ingick.

Naturvårdsverkets hemsida kan du ta del av vilka sökanden som beviljats bidrag 2020.


Relaterat

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus till skärmbassäng i Nacka. MÖD 2018