Ett nedslag i VA-Sverige – dagvattenutmaningar i Arboga kommun

Arbogaån i Arboga.
Sverige är ett avlångt land, där hanteringen av dagvatten kan innebära både små och stora utmaningar. VA-guiden ställde några frågor till Philip Karlsson, VA-ingenjör på Arboga Vatten och Avlopp om kommunens arbete med dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.