Sista chansen – tyck till om klassning och bedömning av dagvattanläggningar

Du har väl inte missat att du kan göra din röst hörd om hur prefabricerade dagvattenanläggningar bäst bör bedömas och klassas? Ta chansen att svara på enkäten och anmäl dig till workshop 19 januari.

VA-guiden deltar tillsammans med RISE och en rad andra aktörer i två delprojekt om prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar (det vill säga anläggningar som tillverkas med standardiserade mått, till exempel dagvattenfilter och oljeavskiljare). Mer om projekten finns att läsa här.

Nu efterfrågas inspel från dig som arbetar med de här typen av anläggningar. Välj någon av enkäterna nedan beroende på din roll och svara senast 12 januari!

Till enkät för teknikleverantörer av prefabricerade dagvattenlösningar

Till enkät för kravställare/beställare av sådan teknik

Anmäl dig till workshop

Resultatet från enkätstudien kommer att presenteras under en digital workshop 19 januari, ledd av forskningsinstitutet RISE. Boka din plats i formuläret nedan för att delta i diskussionerna och lyfta fram dina tankar kring klassningen. Vid frågor om enkät eller workshop, vänligen kontakta Helene Sörelius, helene.sorelius@ri.se, 070-6222910.

VA-guidens integritetspolicy
Obs! För att kunna hantera dina anmälan behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

 

19/1 - Workshop - Klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten
Roll