Utvärdering av biofilter vid HSB Living Lab

Foto: Helene Sörelius, RISE.
Två biofilter har under fyra år stått i centrum i ett forskningsprojekt i Göteborg. I projektets slutrapport sammanfattas råd och erfarenheter från anläggningarna vad gäller effekten på avrinning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.