Fråga om tillämpningen av §15 i Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa

Johanna Lindqvist miljörättsadvokat på Agnes Advokatbyrå tar sig an frågan om §15 av Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa och tillämpningen av denna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.