Röster i konferensen – ett smakprov från några av våra föreläsare på VAK 2021

I årets upplaga av VAK kan vi stoltsera med ett fantastiskt spännande och fullmatat konferensprogram med över 60 föreläsare från mer än 40 olika organisationer.

Nedan får du ett smakprov från några av föreläsare på VAK 2021. Du hittar hela utbudet av föreläsningar på konferens hemsida eller i programmet.

Annica Magnusson, Jönköpings kommun

 

”Det viktigaste kommer ju faktiskt sen… det är då vi på kommunen ska göra verkstad av den här planen”

– Annica Magnusson, vattensamordnade på Jönköpings kommun om kommunens arbete med att ta fram en VA-plan.

 

 

Lena Gustavsson, Miljösamverkan Östra Skaraborg

”De första reaktionerna när vi började kräva grundvattenrör och perkolationsprov i ansökningarna var att entreprenörerna tyckte att grundvattenrör var lätt, men LTAR-testerna var svårare. Efter att vi hållit några utbildningstillfällen tyckte alla att det gick jättebra att både göra perkolationsprov och sätta grundvattenrör.”

– Lena Gustavsson, miljöinspektör Miljösamverkan Östra Skaraborg

 

 

Karl Holmström, Ekologigruppen

”Vi hade konstaterat att det var låga syrehalter i dagvattensystemet, men vad var egentligen orsaken? Var det processer i dammarna eller kunde det finnas andra förklaringar?

– Karl Holmström, som tillsammans med Nina Svenbro, Ekologigruppen, berättar om arbetet med att förstå orsaken till fiskdöden i Råån under 2019 och 2020.

 

 

Caroline Holm, WRS

”Det var så tydligt för mig efter sommaren 2018 att man i den här kommunen gick från att inte ha pratat så mycket om behovet av vattenbesparing till att många vaknade upp och såg att oj, till och med vi som har en stor rullstensås kan behöva fundera över de här frågorna på ett helt annat sätt”

– Caroline Holm, miljökonsult på WRS, i föreläsningen ”Vattenbesparande åtgärder för kommuner och hushåll”