Digital Expo och föredrag 25 mars, kl 9-12

Alla som deltar på Vatten Avlopp Kretslopp bjuds in till en digital expo och föredrag tillsammans med konferensens utställare. Vi bjuder även in alla VA-guidens medlemmar samt kursdeltagare från Maskinentreprenörernas diplomutbildning om små avlopp.

Under förmiddagen varvas utställarföredrag med egen tid i utställningen. Som besökare har du möjlighet att i lugn och ro ta del av de digitala montrarna. Där finns information om produkter och tjänster, filmer och möjlighet till kontakt och boka möten.

För dig som inte deltagit på VAK 2021 kommer den digitala utställningen att vara tillgänglig den 25 mars.

Fortsätt rösta på årets monter!

Omröstningen stänger kl. 10.45 den 25 mars, vinnaren meddelas samma dag under den digitala Expon. Mer info

Föredrag om dagvatten och små avlopp

Som deltagare under digital expo får du även ta del av föredrag från några av konferensens utställare. Varje programpunkt tar ca 20 minuter med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna i samband med föredragen eller efteråt i montrarna. Vi ses via Teams!

Program 25 mars kl 9-12

Pumpstationer för skyfallshantering – hydrauliska designkriterier av stora pumpstationer
Carl-Johan Flachmeyer och Jesper Hess, Grundfos

Dagvattenfilter – en insats för miljön
Peder Eneroth, Flexiclean

Lägesöversikt – små avlopp i Finland
Manuela Tigerstedt,  Avalon Nordic

Besök utställningen

Dimensionering av avloppsanläggningar med avvikande sammansättning
Hanna Karlsen, Topas

Reduktion av smittämnen i markbaserad rening
Patrik Ellis, Kingspan Baga

Service och uppföljning av avloppsanläggningar
Lars Lindh, Watersystems

Avrundning
Vinnaren av årets monter presenteras.

Företag som deltar

I utställningen på VAK 17-18 mars och digitala expo-dagen deltar 16 olika företag:

VA-guiden

Airwatergreen AB

Avalon Nordic AB

Ecoloop

FANN VA-Teknik AB

FlexiClean AB

Grundfos AB

Jets Sverige AB

Kingspan BAGA

Pipelife Sverige AB

SEKA Miljöteknik AB

Sweco

Topas Vatten AB

Tranås Cementvarufabrik AB

WRS

Xylem Water Solutions Sweden AB

Evenemanget riktar sig till VAK-deltagare, VA-guidens medlemmar och kursdeltagare från Maskinentreprenörernas diplomutbildning och är kostnadsfritt!

Föranmälan är stängd för att hinna skicka ut möteslänk. Hör av dig till Björn Eriksson om du behöver möteslänk i efterhand så gör vi vårt bästa.
Tack på förhand!

VA-guidens integritetspolicy