Anmälan av dagvattenanläggning – vilken betydelse har antalet fastigheter?

Hur ska "en viss eller flera fastigheter" tolkas gällande när dagvatten ska definieras som avloppsvatten och hur påverkar det i sin tur kravet om anmälan för ny dagvattenanläggning? Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.