Förutsättningar för systematisk övervakning av covid-19 i avloppsvatten utreds

Naturvårdsverket ska enligt ett regeringsuppdrag i samråd med Folkhälsomyndigheten, utreda förutsättningarna för systematisk övervakning av covid-19 i avloppsvatten.

Det finns idag ingen systematiserad övervakning av coronavirus i avloppsvatten i Sverige även om det pågår mätningar i olika forskningsprojekt till exempel i Stockholm , Göteborg och Uppsala, den sistnämnda som en del i projektet Crush Covid.

Regeringsuppdraget är i linje med Europeiska kommissionens rekommendation om en gemensam europeisk ansats för att systematiskt övervaka covid-19. Att systematiskt analysera av avloppsvatten kan ge en bredare bild av smittspridningen i hela landet och kan till exempel användas vid eventuellt framtida pandemier.

– Det är viktigt nu under coronapandemin, men också då vi vet att vi riskerar fler pandemier längre fram att vi står förberedda och har flera sätt att spåra smittan på. Det här kan vara ett komplement till annan testning och provtagning för att identifiera varningssignaler om förändrad smittspridning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.


Relaterat

Pressmeddelande från Miljödepartementet, 2021-05-12.

KTH:s analyser av avloppsvatten visar att halterna av coronavirus ökar kraftigt igen

Mängden coronavirus övervakas i avloppsvatten både i Göteborg och i Stockholm

Överlevnad av covid-19-viruset i dricks- och avloppsvatten