Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Regeringen har infört ett nytt stöd för att utveckla stadsgrönska eller ekosystemtjänster i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar. Förutom parker, planteringar, gröna tak och väggar kan till exempel vattenytor som våtmarker, vattendrag och dagvattenanläggningar vara berättigade till bidraget.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.