Hur bör man tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten på allmän plats i planbeskrivningen?

En planbeskrivning ska bland redovisa vem som ska ansvara för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. Hur tydlig behöver kommunen vara i beskrivningen av ansvarsfördelning mellan framför allt VA-huvudmannen och kommunen, vad gäller utbyggnaden och driften av dagvatten på allmän platsmark? Gästexpert Karl Evald, jurist på Boverket, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.