Test av genomsläpplighet i olika regnbäddsmaterial

Genomsläppligheten i en regnbädd är viktigt då det avgör hur snabbt anläggningen kommer att tömmas på vatten och bli tillgänglig för nästa nederbördstillfälle. I tre små filmer testar VA-guidens expert Anna Pettersson Skog vid Sweco, med kollegor genomsläppligheten i olika material som förekommer i regnbäddar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.