Panelsamtal om enskilda avlopp och lagstiftningen om bland annat avgiftstvång till kommunalt VA

Panelen: Från vänster Marie Albinsson, moderator och små avloppsexpert från Ecoloop, Staffan Tjörnhammar, kommunstyrelsen i Norrtälje (M), Hampe Mobärg, VA-Fakta och Larry Söder riksdagsledamot (KD).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.