Ska vi rekommendera återfyllning av slamavskiljare efter tömning?

Frågeställaren undrar hur viktigt det är att slamavskiljaren återfylls med början i tredje kammaren. Representanter för VVS-fabrikanternas råd svarar att rekommendationerna ser olika ut från olika tillverkare av slamavskiljare. De företag som inte har rekommendation om återfyllning "bakifrån" menar att den extra belastning på anläggningen som blir om man inte återfyller slamavskiljaren med vatten är försumbar och något som en väl fungerande bädd klarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.