Skyddsnivå – hur bör vi skriva i tillståndet?

Kommunen ska ge tillstånd till en markbädd med utlopp längre bort, för att skona en dricksvattenbrunn. Frågeställaren undrar om kravet på skyddsnivå ska utgå från känsligheten vid anläggningen eller utsläppspunkten. Maria Hübinette vrider lite på frågan och lyfter fram att ett krav på "hög skyddsnivå hälsoskydd" i tillståndet ger fastighetsägaren fler valmöjligheter, istället för att villkora om teknikval.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.