Fungerar reningen i en anläggning som ligger djupt ner och utsätts för tryck?

Kor på bete
I frågeställarens kommun hittar inspektörerna avloppsanläggningar som ligger på ställen som inte är optimala, så som under asfalt och grusvägar, eller på åkrar som brukas. Peter Nilsson resonerar kring syrets transport i mark och hur mycket täckning avloppsanläggningen behöver för att kunna belastas med fordon.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.