Underdimensionerad anläggning som även saknar tillstånd – hur går vi vidare?

Tre vita hus i papper
Vid tillsyn upptäckte kommunen en gemensamhetsanläggning som anlagts utan tillstånd. Maria Hübinette tycker att kommunen ska fråga sig hur de hade ställt sig till en ansökan med den befintliga anläggningens utformning och undrar om de övervägt att åtalsanmäla. Hon landar i att det smidigaste i detta fallet kan vara att sätta förbud mot utsläpp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.