Grundvattenrör i lera – är det onödigt?

grundvattenrör
David Eveborn, SGU, svarar att eftersom lera håller vatten så hårt så finns ofta inget värde i att installera grundvattenrör vid markbäddar i kraftiga lerjordar. Då kan man istället avläsa grundvattennivån i utloppsbrunnen. Om leran är varvad med t ex sand eller om markbädden är byggd i mer genomsläppligt material kan det vara värdefullt med ett grundvattenrör.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.