Hur ska vi tänka efter MÖD-domen om miljöbalkstillståndens rättskraft?

juridikklubba
Miljöjurist Johanna Lindqvist svarar att domen MÖD M 6402-20 klargör att den kommunala tillsynsmyndigheten inte kan meddela förelägganden eller förbud som inskränker rättskraften i ett tillstånd som inrättats med stöd av miljöbalken. Men det finns vissa möjligheter att bryta igenom rättskraften i särskilda fall. Lagstiftningen ger också myndigheter möjlighet att återkalla eller ändra ett tillstånd när vissa förutsättningar är uppfyllda.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.