Skjuta på anslutning och avgift i VA-verksamhetsområde genom att inte meddela förbindelsepunkt?

Vår expert Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå svarar på frågor om kan man vänta med anslutning och avgift för avlopp i ett VA-verksamhetsområde?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.