Livsmedelsverkets handbok om dricksvatten uppdateras

Nu under hösten pågår ett arbete med att revidera Livsmedelsverkets handbok om dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar. Du kan påverka genom att lämna dina synpunkter!

Livsmedelsverket har sedan tidigare tagit över informationsansvaret från Socialstyrelsen kring frågor om dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattentäkter. Handboken som publicerades 2006 av Socialstyrelsen som då hade informationsansvaret är i behov av att uppdateras och omarbetas.

Som del av arbetet önskas inspel om vad som är bra och dåligt med handboken och framförallt vilka vanliga frågor som kommunala tjänstemän och myndighetspersoner möter från enskilda brunnsägare eller ägare av mindre dricksvattenanläggningar.

Uppdraget beräknas pågå fram till och med mitten av december 2021 och ni har möjlighet att lämna synpunkter fram till 15 oktober via detta formulär.

Handboken gäller för dricksvatten som:
– är för enskilt bruk (inte för t ex verksamhet eller servering)
– försörjer färre än 50 personer
– producerar mindre än 10 kbm vatten per dygn

Handboken hanterar inte dricksvatten som berörs av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Du hittar nuvarande version av handboken här

Uppdraget att revidera handboken genomförs av Ecoloop med underkonsulter Vatteninfo AB, Ekolagen Miljöjuridik AB samt Aquater AB.


Relaterat

– Information om eget dricksvatten på avloppsguiden
– Lämna uppgifter till SGU:s brunnsarkiv och få ett bättre skydd