Webbinarieserie om våtmarker

Nu finns samtliga sju delar av Naturvårdsverkets webbinarieserie om våtmarkers viktiga roll i arbetet med att nå ett hållbart samhälle tillgängliga. Lär dig mer om våtmarkers betydelse för bland annat vattenrening, vattenhushållning och för rekreation och ekosystemtjänster.

En våtmark definieras som en mark där vatten under en stor del av året finns nära, under, i eller strax över markytan. Det är dock inte alltid helt lätt att bedöma vad som är våtmark då vattenytan inte alltid syns. Därför kan vegetationen användas för att särskilja våtmark från annan typ av mark. En tumregel som Naturvårdsverket anger på sin hemsida är att minst hälften av vegetationen i ett område bör tycka om vatten för att det ska klassas om en våtmark.

Trots att en stor del av våtmarkerna i Sverige har minskat (nästan en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen har försvunnit) tillhör vårt avlånga land ett av världens mest våtmarksrikaste länder. Omkring 20 procent av Sveriges landyta består av våtmark. Tillsammans med våra nordiska grannländer har vi även den största variationen vad gäller olika våtmarkstyper. Samtidigt är många av de svenska våtmarkerna i relativt gott skick jämfört med i andra länder och våtmarkerna har sedan 1980-talet fått ett allt starkare skydd. Idag ses våtmarksområden som en viktig pusselbit i arbetet med att nå ett hållbart samhälle och det finns ett stort intresse för att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker.

Med syfte att lyfta fram våtmarkers olika funktioner i landskapet har Naturvårdsverket under hösten bjudit in till en webbinarieserie. Under totalt sju webbinarier avhandlas:

  1. Våtmarker och grön infrastruktur – 6 september
  2. Våtmarker och värdering av dess ekosystemtjänster 13 september
  3. Våtmarkers betydelse för rekreation och naturupplevelse 20 september
  4. Våtmarkers betydelse för vattenhushållning 27 september
  5. Våtmarkers betydelse för vattenrening – 4 oktober
  6. Våtmarkers betydelse för klimatet 11 oktober
  7. Våtmarkers betydelse för den biologiska mångfalden 18 oktober

Samtliga avsnitt finns också samlade på Naturvårdsverkets hemsida. För den som vill veta mer om våtmarker finns mycket matnyttig information att hämta på Våtmarksguiden.