Hur definieras en allmän dagvattenanläggning?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Hej En kompletterande fråga till artikeln ovan om ”Hur en dagvattenanläggning defineras ”.
    Vi har en damm som klarar dimensioneringskravet 10 års regnet. Men vid större regn svämmar den över och skapar problem. Möjligheten finns att förstora dammvolymen, men vem ansvarar för det ? Som vi bedömer det är det då kommunens ansvar och inte Va-huvudmannnen för att bygga en större volym. Är det rätt tänkt eller har Va ett ansvar vid återkommande problem ? Hälsn Anette Telge Nät