L-formad markbädd – kan det fungera?

Frågan handlar om en markbädd lagd i 90 graders vinkel. VVS-fabrikanterna tycker att det är en sämre lösning på grund av risken för ojämn fördelning av avloppsvattnet, men att den skulle kunna fungera med pumpning. Under rubriken relaterat finns länkar till många andra svar om bäddars utformning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.