Hur kan vi gå vidare med förelägganden som inte följs?

ovillig hund med badmössa på huvudet i badkar, hunden vill inte bada
Tre av VA-guidens experter har svarat på frågan. Maria Hübinette och Maja Englund resonerar om föreläggande respektive förbud, med eller utan vite. De lyfter också ett litet varningens finger för att förelägga om en specifik åtgärd som kanske inte löser felet med anläggningen. Jonas Christensen berättar om de juridiska ramarna. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.