Kan vi döma ut en gammal anläggning som inte uppfyller dagens krav men utan synliga brister?

Tillståndet för avloppsanläggningen meddelades före miljöbalken. Björn Eriksson från VA-guiden ser inte hur myndigheten skulle kunna motivera krav på åtgärder eller förbud av utsläpp om det inte finns brister som orsakar eller riskerar att orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.