Riskerar vi skadestånd när vi förbjuder ett avlopp som vi inte borde gett tillstånd till?

träklubba med pengar
Frågan gäller en avloppsanläggning med tillstånd från tiden före miljöbalken. Infiltrationsbädden ligger nästan direkt på berg och nära en sjö. Advokat Johanna Lindqvist svarar att kommunen kan förbjuda anläggningen om det är miljömässigt motiverat.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.