Ansvarar kommunen för att hämta innehåll i gamla markbäddar som fastighetsägaren själv grävt upp?

De korta svaret på rubrikfrågan är ja, från 1 januari 2023. Jenny Westin på Avfall Sverige berättar att en ny avfallslagstiftning har gett kommunerna ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet. Jenny resonerar också kring hur kommunen kan tänka kring taxan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.