När slutar dagvatten vara dagvatten?

VA-guidens expert Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat på Agnes Advokater, svarar på en fråga om när dagvatten slutar vara dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.