Vem ska tillsynsmyndigheten rikta dagvattenkrav till om fastigheten är uthyrd?

Hur bör man som tillsynsmyndighet resonera vid tillsyn av dagvattenhantering på en fastighet som är uthyrd? VA-guidens expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.