Piteå har kommit långt i sin VA-planering

VA-planeringsgruppen i Piteå kommun. Från vänster: Ulf Isaksson, miljöinspektör, Ann Lindfors, utredningsingenjör VA, Hanna Wimander, projektingenjör Gata, Dan Evander, kommunekolog, Pia Brändström, fysisk planerare och Maria Widman, samordnare för VA-planering och samhällsutvecklare
Samarbete, kontinuitet, uppdaterade riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde och ny VA-utbyggnadsplan är alla bra beskrivningar som passar in för Piteås VA-planering.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.