Positivt förhandsbesked om det blir gemensamt VA – hur hantera enskild ansökan?

pusselbitar mot himmelsbakgrund
Frågeställaren undrar hur hen ska hantera när det kommer in en ansökan om enskilt avlopp för den första av ett antal avstyckade tomter, där miljöförvaltningen bedömt att en gemensam lösning är nödvändig. Miljöjurist Jonas Christensen resonerar kring situationen och ger den juridiska bakgrunden till varför kommunen kan avslå den enskilda ansökan. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.