Uppdaterat infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar

VA-guiden har gjort några finjusteringar och uppdaterat infobladet om krossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. Dela det gärna med era lokala gräventreprenörer.

I version 1.2 har vi justerat enstaka meningar och förtydligat rutan på sidan 2 om att figur 1 gäller för markbaserad rening som är traditionellt anlagda utan biomoduler.

Vi har även förtydligat att det behövs antingen en kornsstorlekskurva eller ett test för
vattengenomsläpplighet (LTAR-test), inte både och, för att bedöma krossmaterial som filtermaterial. Första versionen var daterad 2022-02-17.


”Du som är gräventreprenör eller projektör behöver säkerställa att materialet du använder har rätt kvalitet och är lämpligt för markbaserade avloppsanläggningar.”

Så inleder vi infobladet som vänder sig till den som behöver använda markbäddssand eller ersätta markbäddssand med krossmaterial i samband med markbaserade avloppsanläggningar. Infobladet beskriver generella krav på markbäddssand och sammanfattar information och råd om krossmaterial i anläggandet.

Beskrivning av infobladet sedan tidigare, nu med uppdaterad version:
Infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar

Skicka det gärna till era lokala gräventreprenörer och tipsa om att de han hämta det från avloppsguiden.se