Infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening tipsar om att det nu finns ett infoblad om krossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. Dela det gärna med era lokala gräventreprenörer.

Klicka för att hämta infobladet, webb.

”Du som är gräventreprenör eller projektör behöver säkerställa att materialet du använder har rätt kvalitet och är lämpligt för markbaserade avloppsanläggningar.”

Så inleder vi infobladet som vänder sig till den som behöver använda markbäddssand eller ersätta markbäddssand med krossmaterial i samband med markbaserade avloppsanläggningar. Infobladet beskriver generella krav på markbäddssand och sammanfattar information och råd om krossmaterial i anläggandet.

Infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar, version 1.2:

Skicka det gärna till era lokala gräventreprenörer och tipsa om att de han hämta det från avloppsguiden.se

I version 1.2 har vi justerat enstaka meningar och förtydligat rutan på sidan 2 om att figur 1 gäller för markbaserad rening som är traditionellt anlagda utan biomoduler. Vi har även förtydligat att det behövs antingen en kornsstorlekskurva eller ett test för
vattengenomsläpplighet (LTAR-test), inte både och, för att bedöma krossmaterial som filtermaterial.

Du behöver underlag om materialets kvalitet

Istället för att kräva att krossmaterialet ska vara tvättat rekommenderar Rise-projektet från 2019 att krossmaterialets kvalitet deklareras. Fördelningen av kornstorlek bör helst visas med en siktkurva. Finns det anvisningar från tillverkare av biomoduler ska dessa i första hand användas.

Figur 1. Kurvan bör hålla sig inom det blå fältet i figuren för att passa för markbaserad rening.

LTAR-värde kan komplettera siktanalys

De sakkunniga vi varit i kontakt med inför detta infoblad menar att LTAR 30-75 kan vara ett lämpligt intervall och en god rekommendation för LTAR-värdet eftersom höga LTAR-värden kan ge för hög genomsläpplighet och äventyra smittskyddet.

I den tekniska rapporten om infiltrationer EN 12566-2, avsnitt C.2.2 (SiS), framgår det dock att LTAR 50-150 kan fungera.

Flera prov och flera mätningar

Det är lätt hänt att få olika LTAR-värden från samma parti av krossmaterial, till och med olika värden från samma prov.

Krossmaterial
Ta fler än tre prov från materialet och genomför mätningen 3-5 gånger i samma prov.

Markbäddssand
Ta minst tre prov från materialet och genomför mätningen minst tre gånger i samma prov.

På uppdrag av Avloppsguidens användarförening

Under 2020 uppmärksammade användarförening användandet av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar. VA-guiden föreslog ett projekt för att ta fram ett sammanfattande informationsmaterial och styrelsen gav VA-guiden uppdraget.

VA-guiden har tagit hjälp av RISE som faktagranskare då infobladet bygger på den senaste rapporten om krossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar med uppdaterade råd. Under projektet har VA-guiden stämt av utkast med styrelsen och aktiva entreprenörer, kontaktpersoner vid grus- och bergtäkter samt tillverkarare av avloppsprodukter.


Relaterat

Infobladet om bergkross på avloppsguiden.se

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar, rapport från RISE 2019

Elin Ulinder från RISE om bergkrossmaterial i små avloppsanläggningar, VA-podden #14

Webbinarium om bergkross och små avlopp – dokumentation från 5/11 2020

Se även infobladet för källor och länkar