Hur tillförlitligt är beräkningsverktyget för dimensionerande grundvattennivå?

Uppstickande rör med skyddande röd-vita rör runt om
David Eveborn från SGU berättar om teorin bakom beräkningsverktyget för dimensionerande grundvattennivå i GIS-stödet för små avlopp. Han förklarar vilka förutsättningar som ökar, respektive minskar säkerheten i beräkningen. Han förklarar även två olika sätt att ange fyllnadsgrad, i procent och i percentil. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.