Enkät: miljökontorens prövning av små avlopp

Avloppsguidens användarförening frågar hur ni handlägger tillståndsansökan och anmälan om små avlopp. Syftet är att få en bättre och nyanserad bild av hur prövningen går till. Enkäten är öppen till 18 november 2022.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.