Miva ger fem tips om dagvattenhantering på egna tomten

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik har tagit fram en kortfilm riktad till fastighetsägare med fem tips på hur det går att omhänderta dagvatten och samtidigt förebygga översvämning. 

I en ny kortfilm riktad till fastighetsägare ger den kommunala VA-huvudmannen Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) fem tips på hur man som fastighetsägare kan göra för att ta hand om dagvatten på den egna tomten och samtidigt förebygga översvämning. Tipsen består av att 1) skaffa en regnvattentunna, 2) se över hur fastighetens stuprör är anslutna, 3) minska andelen hårdgjord markyta, 4) se över placering av garagenedfarter och källartrappor samt att 5) använda ränndalsplattor för att leda vattnet ut till lämpliga gräsytor.

Filmen är ett trevligt exempel på kommunikationsmaterial om dagvattenhantering riktad till fastighetsägare.

Ta del av filmen i spelaren ovan eller via Mivas hemsida (öppnas i ny flik). Där har Miva också sammanställt mer information om respektive dagvattenåtgärd.