Uppdatering av tillsynsvägledningen för små avlopp

HaV har publicerat en uppdaterad version av sin vägledning för tillsyn av små avlopp.

Förutom att man gjort en allmän översyn finns det bland annat två nya avsnitt gällande riskklassning och provtagning. Avsikten är att riskklassningen ska vara ett verktyg för tillsynsprioriteringen.

Nytt är också att vägledningen blivit webbaserad på samma sätt som vägledningen för prövning.

Tillsynsvägledningen hos HaV

VA-guiden träffade Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson på HaV i Göteborg i samband med att de publicerat den uppdaterade tillsynsvägledningen på HaV:s hemsida. Bodil och Åsa såg lättade ut men också lite trötta. Vägledningen är omfattande till sitt innehåll och den webbaserade lösningen innebär att de olika avsnitten länkas till varandra på längden och tvären. De har även kompletterat vägledningen med fler rättsfall.

”Hör gärna av er till oss om ni upptäcker att något att blivit fel!” Hälsar Bodil och Åsa i kör då vi pratar i fikapausen.

Automatisk nationell riskklassning

Det är HaV:s avsikt att riskklassningen ska vara ett verktyg för prioritering. Därför menar HaV att det viktigaste är att få in anläggningen (objektet) i sitt register.

”Om det till exempel rör sig om en anläggning från 1978, som aldrig haft någon tillsyn, lär ju miljökontoret behöva besöka den. När de väl är ute kan de justera riskklassningen i efterhand vid behov.” Säger Bodil Forsberg.

Bodil berättar att det arbetas intensivt i bakgrunden så att det ska gå att få till en automatisk riskklassning, bland annat med kopplingar till kartan i GIS-stödet. Modellen beskrivs i tillsynsvägledningen och kallas automatiserad riskklassning. Men för att riskklassningen ska underlätta och synliggöra arbetet måste som sagt alla anläggningar sättas på kartan. I HaV:s nyhetsbrev från 4:e oktober tar de bland annat upp den nya tillsynsvägledningen.