Hur ska man upphäva förbud med vite och ta bort anteckning ur fastighetsregistret?

rött hus med vita knutar med fruktträd
Mathias Hultberg från VA-guiden svarar att ett beslut med vite upphävs på samma sätt som ett beslut utan vite. Det behövs inte något beslut för att ta bort anteckningen från fastighetsregistret, utan det räcker med ett meddelande till inskrivningsmyndigheten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.