Porositetens inverkan på skyddsavståndet

I ett tidigare svar nämnde Peter Nilsson delvis hur skyddsavstånd kan beräknas, men utan att ta hänsyn till porositeten i jorden. Nedan förklarar Peter mer om porositetens inverkan på skyddsavståndet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.