Hur djupt ner är jordens genomsläpplighet relevant för dimensionering av infiltrationsbädden?

Peter Nilsson resonerar kring hur djupt ner i marken man behöver ta hänsyn till jordens genomsläpplighet när man ska dimensionera en infiltrationsbädd. Han menar att det viktigaste är genomsläppligheten vid infiltrationsytan och någon decimeter under, men att det är relevant för dimensioneringen att titta på värdena ner till ungefär en meter under infiltrationsytan. Men det är ändå bra att skaffa sig kunskap om förhållandena längre ner.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.