Platsannons: Växjö kommun söker doktorand med fokus på PFAS i dagvatten

Växjö kommun och Luleå tekniska universitet (LTU) söker en doktorand i vatten- och avloppsteknik (VA-teknik) med inriktning mot källor till PFAS och andra miljögifter i dagvatten. Tjänsten är placerad i Växjö inom samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning.

Projektet är en del av kompetenscentrumet Drizzle (www.ltu.se/drizzle) där LTU och Växjö kommun med flera samverkar inom forskning om hållbar dagvatten-hantering. Du kommer anställas som utredningsingenjör vid Växjö kommuns VA-avdelning och vara inskriven som doktorand vid LTU. Ifrån Växjö planerar du och utför labb- och fältstudier, skriver vetenskapliga artiklar samt färdigställer din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i Sverige och internationellt. Doktorandkurserna ges delvis i Luleå och tjänsten innebär därmed en del resande.

Fokus för avhandlingen kommer att ligga på att karaktärisera dagvattnet med avseende på PFAS och andra organiska föroreningar, samt härleda och kvantifiera källorna. Du har två handledare från LTU samt en mentor från VA-avdelningen.

I rollen som utredningsingenjör bidrar du i VA-avdelningens övriga verksamhet. Under tiden som doktorand arbetar du 80% med din forskning/utbildning och 20% som utredningsingenjör. Doktoranduppdraget varar i fem år, därefter övergår uppdraget helt som utredningsingenjör.

Vi söker dig som är nyexaminerad eller som jobbat några år exempelvis som konsult eller inom kommunal verksamhet. Du ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Mer information om tjänsten och hur du söker finns på Växjö kommuns hemsida.

Välkommen med din ansökan!

Till tjänsten på Växjö kommuns hemsida

Kontakt

 

Växjö kommun:
Malin Engström, VA-chef
malin.engstrom@vaxjo.se
0470-41240

 

LTU:
Heléne Österlund, biträdande professor
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294